ES Projektai

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „UAB „KLAIPĖDOS DUONA“ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“

UAB „Klaipėdos duona” nuo 2023 m. liepos 31 d. iki 2025 m. liepos 31 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas)“, (Nr. 02-011-K-0085) bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau AEI) dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo. Nauja įranga - saulės elektrinė sumažins užterštumo lygį. Projekto metu bus įdiegta 300 kW saulės jėgainė.

UAB „Klaipėdos duona“ - pažangi bei viena didžiausių šalyje duonos ir pyragų gaminių gamybos įmonė, nuolat auginanti pardavimų apimtis. Gaminant didesnį produkcijos kiekį elektros energijos poreikis ateityje didės. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą/ taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „Klaipėdos duona“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Siekiant didinti konkurencingumą, išnagrinėjusi įvairias alternatyvas įmonė nusprendė įrengti saulės jėgainę, kurioje pagaminta elektros  energija  bus  panaudota  įmonės  veikloms.  Saulės elektrinė tarnaus apie 30 metų be papildomų didelių įdėjimų į įrangą, todėl įdiegta saulės jėgainė yra ekonomiškai efektyvi, ilgalaikė investicija. Saulės elektrinės įrengimas bus ekonomiškas, nes ją diegiant nereikės iš esmės keisti įmonėje veikiančių elektros inžinerinių sprendimų, o saulės elektros energija bus pigesnė, todėl sumažės gamybos kaštai, išaugs įmonės veiklos efektyvumas. Projektas taip pat darys teigiamą įtaką  aplinkai,  nes  prisidės prie gamtos saugojimo, gamtos išteklių taupymo ir oro užterštumo mažinimo.  

Vienas iš svarbiausių bendrovės konkurencingumo veiksnių - efektyvus gamybos sąnaudų valdymas. Elektros energijos sąnaudos sudaro reikšmingą produkcijos savikainos dalį, todėl bendrovė ir investuoja į atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybos  įrangą,  kurios  pagalba  bus gaminama  draugiškesnė aplinkai  energija, pakeisianti  šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų įsigyjamą energiją.  

Projekto biudžetas 227 840,00 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: Inovacijų agentūra

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Finansuojama suma 102 598,00 Eur.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt